Uncategorized

Yêu cầu dành cho các ứng viên săn học bổng du học Mỹ

Ngoài kết quả học tập tốt, bài luận chất lượng kèm những lá thư giới thiệu có sức ảnh hưởng thì trong hồ sơ xin học bổng du học Mỹ của bạn vẫn còn thiếu một yếu tố khá quan trọng, đó chính là kinh nghiệm bản thân đối với những công việc liên quan trực tiếp đến chuyên ngành đào tạo.

Kinh nghiệm săn học bổng du học Mỹ

Nói đến đây, hẳn các bạn cũng nảy sinh thêm nhiều nghi vấn khác nhau như: Làm sao để trình bày kinh nghiệm làm việc, số lượng công việc cần yêu cầu là bao nhiêu và thời gian làm việc bao lâu là đủ?…

săn học bổng du học mỹ
Yêu cầu dành cho các ứng viên săn học bổng du học Mỹ

Thời gian làm việc:

Tùy thuộc vào các suất học bổng mà thời gian yêu cầu làm việc có thể khác nhau. Bạn sẽ được thông tin cụ thể về số năm làm việc tối thiểu để bộ hồ sơ xin học bổng của bạn được chấp nhận.

Tuy vậy, vẫn có những chương trình học bổng không hề có yêu cầu này. Nếu như bạn có thêm kinh nghiệm thì sẽ làm tăng độ cạnh tranh hồ sơ của mình. Nguồn gốc của kinh nghiệm là do truyền thống giáo dục của Hoa Kỳ. Sinh viên cử nhân tốt nghiệp tại đây sẽ đi làm để tích lũy kinh nghiệm một thời gian sau đó mới học lên cao. Việc này đảm bảo sinh viên có lập trường và định hướng vững chắc về sự nghiệp cũng như yêu cầu công việc của mình. Do đó đa phần các chương trình học bổng cao học tại Mỹ đều yêu cầu kinh nghiệm làm việc của ứng viên. Vì vậy có thể khẳng định chất lượng đào tạo của các trường đại học tập trung vào việc đào tạo những cá nhân có mong muốn học tập thật sự hơn là chỉ tiêu về số lượng.

Nói thêm về việc đi làm sau khi tốt nghiệp, lời khuyên dành cho các sinh viên du học Mỹ ngành tự nhiên là có thể học lên cao học ngay sau khi ra trường. Còn với những bạn theo đuổi lĩnh vực xã hội học thì không yêu cầu nền tảng lý thuyết chuyên sâu mà cần nhiều kinh nghiệm thực tế để phục vụ cho nhu cầu công việc vì đây là lĩnh vực cần thông tin cập nhật thường xuyên và chính xác. Tất cả những điều trên thể hiện rằng yêu cầu số năm kinh nghiệm làm việc khi xin học bổng là hoàn toàn có cơ sở.

Công việc như thế nào thì được công nhận?

Đơn giản có thể hiểu rằng bạn học ngành nào thì thời gian làm việc sẽ được công nhận nếu tính chất công việc liên quan tới ngành học. Cụ thể:

  1. Kinh nghiệm làm việcchính thức: đây là những việc làm hợp pháp theo luật lao động của Hoa Kỳ, ứng viên được ký hợp đồng lao động cụ thể
  2. Những công việc liên quan: trong thời gian học tập, nếu bạn tham gia các hoạt động tình nguyện, ngoại khóa, nghiên cứu, khảo sát, làm thêm, từ thiện, thực tập… mà có liên quan đến ngành học của mình, có giấy tờ chứng minh thời gian cụ thể cũng được tính vào kinh nghiệm làm việc